E-tickets bestellen

  • Na bestelling ontvang je direct je ticket in je inbox
  • Betaal veilig en snel

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden “TUI Deelt Uit”

Algemeen

1. Deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de TUI actie “TUI Deelt Uit (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V. (KvK nummer 27148888; hierna “TUI”), gevestigd aan de Volmerlaan 3 (2288 GC) te Rijswijk.
2. De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode van 4 september 2017 tot en met 31 maart 2018 (hierna: “de Actieperiode”).
3. De Actie houdt in dat iedere boeker van een wintersportreis in de Actieperiode, een aanbod ontvangt voor een gratis 2e entreebewijs voor één van de deelnemende bedrijven, ofwel een gratis entreebewijs voor één van de deelnemende wellnessresorts (hierna: ‘het Aanbod’). De deelnemende bedrijven en/of wellnessresorts zijn terug te vinden in de artikelen 15 en 16 van deze Actievoorwaarden. Aan gebruikmaking van het Aanbod zijn de in de artikel 12 of 14 van deze Actievoorwaarden genoemde kosten verbonden.
4. Met de boeking van een wintersportreis verklaart de klant kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
5. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Uitvoering actie

6. Wanneer een klant binnen de Actieperiode een wintersportreis heeft geboekt, zal hij/zij per email door TUI, althans een door TUI ingeschakelde derde, benaderd worden met het Aanbod. De klant kan middels een ‘reply’ mail aangeven of hij/zij één gratis 2e entreebewijs wil ontvangen voor een deelnemend bedrijf als omschreven in artikel 15 van deze Actievoorwaarden ofwel een gratis entreebewijs wil ontvangen voor een deelnemend wellnessresort als omschreven in artikel 16 van deze Actievoorwaarden.
7. Een eenmaal gemaakte keuze is bindend en kan niet meer ongedaan worden gemaakt.
8. Wanneer de klant middels de ‘reply’ mail zijn keuze kenbaar heeft gemaakt, ontvangt hij/zij per mail een promotiecode en een hyperlink naar de website http://www.snowcard.nl (hierna: ‘de Website’).
9. Wanneer de klant de hyperlink aanklikt, wordt hij/zij doorgeleid naar de Website. Op de Website kan de klant gebruik maken van het Aanbod door het invoeren van de promotiecode.
10. Wanneer de klant op de Website besluit te kiezen voor een gratis 2e entreebewijs voor één van de in artikel 15 van deze Actievoorwaarden genoemde bedrijven, dan ontvangt hij/zij afhankelijk van het aantal personen dat onderdeel uitmaakt van de wintersportreis, een (aantal) gratis 2e entreebewij(s)(zen):

Aantal personen in boeking   Aantal 2e gratis entreebewijzen
1                                                     1
2                                                     1
3                                                     1
4                                                     2
5                                                     2
6                                                     3
7                                                     3
8                                                    4 (max)

11. Bij het bestellen van het nog te betalen entreebewijs, kan de klant middels invoering van de promotiecode gelijk het 2e gratis entreebewijs bestellen. Per besteld entreebewijs voor één van de in artikel 15 genoemde bedrijven, wordt € 0,79 reserveringskosten in rekening gebracht, met een maximum van € 3,95. Per bestelling kunnen maximaal 8 tickets worden aangeschaft. In de reserveringskosten zitten alle kosten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het ticket. De transactiekosten dekken o.a. de systeemkosten, verkoopkosten, kosten voor de klantenservice, bancaire- en beveiligingskosten. Van het gratis 2e entreebewijs voor één van de in artikel 15 van deze Actievoorwaarden genoemde bedrijven, kan tot en met 31 maart 2018 gebruik worden gemaakt.
12. Wanneer de klant besluit te kiezen voor een gratis entreebewijs voor één van de in artikel 16 van deze Actievoorwaarden genoemde wellnessresorts, dan ontvangt hij/zij voor iedere persoon die is inbegrepen bij de boeking van de wintersportreis, één gratis entreevoucher. Bij een boeking voor één persoon wordt dus één gratis entreevoucher verstrekt, bij een boeking voor twee personen twee gratis entreevouchers, enz. Na ontvangst van de voucher(s) dient de klant een online reservering te maken voor een bepaalde dag bij het wellnessresort van zijn/haar keuze.
13. Bij een reservering voor een reguliere dag wordt de klant € 3,95 boekingskosten in rekening gebracht. Bij een reservering voor een dag die aangemerkt is als badkleding- en/of weekenddag, wordt de klant € 4,95 boekingskosten in rekening gebracht. Van de gratis entreevoucher(s) voor één van de in artikel 16 van deze Actievoorwaarden genoemde wellnessresorts, kan tot en met 30 juni 2018 gebruik worden gemaakt.
N.B.: Voor de entreebewijzen voor de in artikel 15 van deze Actievoorwaarden genoemde wellnessresorts geldt het principe “zolang de voorraad strekt”. TUI benadrukt dat voor wellnessresorts in totaal 25.000 entreebewijzen beschikbaar zijn. Op het moment dat er in totaal 25.000 entreebewijzen voor de wellnessresorts zijn verstrekt, zal kenbaar worden gemaakt dat de keuze voor een gratis entreebewijs voor een wellnessresort niet langer mogelijk is.
14. Nadat de klant op de Website gebruik heeft gemaakt van het Aanbod, ontvangt hij/zij het gekozen entreebewij(s)(zen) zo spoedig mogelijk per email, in digitale vorm.

Deelnemende bedrijven

15. De deelnemende bedrijven voor een gratis 2e entreebewijs zijn: Attractiepark Slagharen, Lovers
(rondvaart Amsterdam), Schiphol Behind The Scenes, Corpus, Body World, Plopsa Parken, Skihal
De Uithof, Alpincenter Bottrop, Snowworld Zoetermeer, Snowworld Landgraaf, Skihalle Neuss, Tasty Comedy, New York Pizza, My Fair Lady (theater).
16. De deelnemende wellnessresorts voor een gratis entreebewijs zijn: Elysium, Veluwse Bron, Zwaluwhoeve, Thermen Holiday, SpaPuur, SpaWell.

Diversen

17. Indien klanten problemen ondervinden met betrekking tot het (verzilveren van het) Aanbod, of anderszins vragen hebben over de uitvoering van de Actie, kunnen zij zich (uitsluitend) richten tot de klantenservice van PMS. Deze is telefonisch te bereiken op het nummer 0570-662 727.
18. Op de openingsdagen en tijden van de in artikel 15 van deze Actievoorwaarden genoemde bedrijven en de in artikel 16 van de Actievoorwaarden genoemde wellnessresorts heeft TUI op geen enkele wijze invloed. De klant is zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van de openingsdagen en/of tijden van het bedrijf of het wellnessresort waarop het entreebewijs betrekking heeft. Het kan voorkomen dat om uiteenlopende redenen op een bepaalde dag geen gebruik gemaakt kan worden van het ontvangen entreebewijs. TUI kan hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gehouden. Bij twijfel hierover dient de klant voorafgaand contact op te nemen met het betreffende bedrijf of wellnessresort.
19. TUI is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. TUI draagt geen enkele aansprakelijkheid betreffende ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, de ontvangst of verzilvering van het Aanbod voortvloeien. TUI is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
20. TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.
21. In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist TUI.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×